Trädfällning

Sektionsfällning

Går trädet inte att fälla på vanligt vis? Inga problem, vi löser det. Inga träd eller platser är för svåra för oss och våra samarbetspartners. Är marken känslig eller finns det byggnader under trädet firas grenarna ner.

Markfällning

Kan trädet fällas i sin helhet från marken gör vi naturligtvis det. Lutar trädet åt "fel håll" har vi hjälpmedel för att få det åt rätt håll.

Bortforsling

Vi har inga egna resurser för bortforsling av större mängder ris och stammar men tack vare ett stort kontaktnät kan vi erbjuda bortforsling till förmånliga priser.

Trädgård

Häckklippning

Stora, små, höga, låga, korta eller långa. Vi klipper alla former och storlekar av häckar. Tack vare att vi använder teleskopiska häcksaxar har vi möjlighet att klippa både höga och vida häckar från marken.

Fruktträdsbeskärning

Frukträdsbeskärning är något som har ökat mycket, under 2020 har vi beskurit ca 100 fruktträd och har ett flertal återkommande kunder.

Trädvård

Dödvedsrensning, kronreducering, kronstabilisering och hamling är några exempel på trädvårdstjänster vi utför.

Skog

Röjning

Vi utför främst underväxt- och ungskogsröjning. Men självklart åtar vi oss alla typer av jobb med röjsåg, även grästrimmning.

Manuellhuggning

Det vanligaste skogsarbetet är huggning av fröträd eller träd som står så att skördaren inte kommer åt dem, men vi utför även manuellgallring och ex. huggning på nya tomter inför byggnation.

Om oss

Företaget startades som enskild firma 2018 av Kristoffer Danielsson men drivs idag som AB. Min bakgrund är ett liv i skogen, men även 150hp skog från Linnéuniversitet. Utöver det har jag arbetat drygt fem år som gruppchef i Flygvapnet.

 Ambitionen har alltid varit att leverera bra helhetslösningar och vi lägger mycket stor vikt av att lämna så lite spår efter oss som möjligt. Vi lämnar alltid en arbetsplats städad! Miljökraven är höga och vi använder batterimaskiner i så stor utsträckning som möjligt. Motorsågar och röjsågar körs på akrylatbensin och våra fordon på HVO100.

 Målsättningen för 2021 är att PFCE-certifiera företaget.


Ett urval av utbildningar och kompetenser:

Grönt kort

Motorsågskörkort

Arbete på väg

Fallskyddsutbildning

KONTAKTA OSS